Laboratorium Urządzeń i Instalacji Elektrycznych

Laboratorium naukowo-dydaktyczne poświęcone problemom ochrony przeciwporażeniowej, przekaźnikom termicznym i łącznikom niskiego napięcia oraz badaniom instalacji elektrycznych w budynkach.

Wyposażenie:

Standardowe przyrządy laboratoryjne (woltomierze, amperomierze, multimetry, mierniki czasu, zasilacze, oscyloskopy, autotransformatory), miernik impedancji zwarciowej MZC-303E, miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-200, miernik izolacji IMI341, model elektrycznej instalacji mieszkaniowej, oprogramowanie do sporządzania protokołów pomiarowych KRYSTYN