Laboratorium Energoelektronicznych Źródeł Zasilania dla Technologii Zimnej Plazmy

Laboratorium naukowo-dydaktyczne; wchodzi w skład sieci BalticNet-PlasmaTec, zmodernizowano we współpracy z Instytutem Leibniza Plazmy Niskotemperaturowej oraz Centrum Technologicznym Vorpommern w Greifswaldzie (Niemcy) w ramach programu INTERREG IIIA

Wyposażenie:

Dwa specjalistyczne stanowiska badawcze wysokonapięciowych przekształtników do zasilania obiektów plazmowych, kamery termograficzne oraz iCCD, bezindukcyjne oraz bezpotencjałowe czujniki prądów i napięć oraz najnowsze półprzewodniki mocy, cyfrowe oscyloskopy wysokiej częstotliwości LeCroy oraz Tektronix, programowalne generatory funkcyjne, stanowisko serwisowe oraz stanowisko Rapid Prototyping.