Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Kierownik katedry
prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski

Adres
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • Numeryczne i analityczne metody analizy i syntezy pól elektromagnetycznych
 • Elektromagnetyczne metody badań nieniszczących
  • Badania nieniszczące metodami magnetycznymi i prądów wirowych
  • Badania nieniszczące metodą radiografii komputerowej
  • Badania nieniszczące metodą mikrofalową
  • Badania nieniszczące metodą elektromagnetyczno-akustyczną (EMAT)
  • Badania nieniszczące materiałów kompozytowych z wykorzystaniem układów terahercowych
 • Modelowanie elektromagnetycznych układów badań nieniszczących
 • Projektowanie przetworników elektromagnetycznych do badań nieniszczących
 • Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów
 • Algorytmy sztucznej inteligencji w zastosowaniu do identyfikacji
 • Biomagnetyzm
 • Ekranowanie pól elektromagnetycznych
 • Zastosowanie narzędzi i metod informatyki w elektrotechnice i elektronice
 • Komputerowe modelowanie układów z elementami elektromagnetycznymi o zmiennej strukturze
 • Wyznaczanie parametrów modeli nieliniowych
 • Metody statystyczne i optymalizacyjne w aspekcie ich zastosowania w elektrotechnice

Współpraca

Laboratoria

Pracownicy