Laboratorium Badań Nieniszczących 3: radiografia komputerowa

Laboratorium naukowo-badawcze.

Wyposażenie:

System radiografii komputerowej składający się ze źródła promieniowania (lampa rentgenowska CP1201 (120kV, 1mA) i skanera płyt obrazowych o wysokiej rozdzielczości DR3600. Wszystkie elementy systemu sterowane są ze stacji komputerowej.

W laboratorium zainstalowano odpowiednie ekrany zabezpieczające przed wpływem promieniowania jonizującego.