Katedra Elektrotechnologii i Diagnostyki

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Kierownik katedry
dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT

Adres
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • badania materiałów elektrotechnicznych
 • technika wysokich napięć
 • ocena stanu technicznego generatorów i transformatorów
 • badania środowiskowe materiałów i urządzeń
 • spektroskopia dielektryczna ultraniskich i ultrawysokich częstotliwości
 • badania materiałów z recyklingu pod kątem ponownego ich użycia w elektrotechnice
 • zastosowanie elektrotechnologii w ochronie środowiska
 • analiza numeryczna pól elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych
 • zastosowanie algorytmów opartych na metodzie elementów skończonych do diagnostyki transformatorów i urządzeń elektrycznych
 • modelowanie pól cieplnych w urządzeniach elektrycznych
 • zastosowanie wibroakustyki w diagnostyce transformatorów i urządzeń elektrycznych
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych
 • aspekty technologiczne wykonawstwa i eksploatacji elektroenergetycznych sieci okrętowych
 • technologia i zarządzanie procesami wytwarzania wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wymagań jakościowych
 • systemy eksploatacji urządzeń elektrycznych
 • materiały elektrotechniczne do trudnych warunków eksploatacyjnych

Współpraca

Laboratoria

Pracownicy