Laboratorium Podstaw Elektroniki i Analogowych Układów Elektronicznych

Laboratorium dydaktyczne przeznaczone do badań analogowych układów elektronicznych.

Wyposażenie:

Standardowe laboratoryjne przyrządy pomiarowe (oscyloskopy, mierniki, zasilacze, generatory), oryginalne zestawy ćwiczeń laboratoryjnych (produkcji własnej), stanowiska komputerowe z oprogramowaniem symulacyjnym.