Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Kierownik katedry
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT

Adres korespondencyjny
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

Siedziba
ul. 26 Kwietnia 10
71-126 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów wielowymiarowych ukierunkowane na przetwarzanie obrazów
 • metody oceny jakości sygnałów i obrazów cyfrowych
 • kompresja i kodowanie sygnałów wielowymiarowych
 • przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesorów sygnałowych (DSP) i klastrów komputerowych
 • systemy telewizji cyfrowej
 • techniki studia wirtualnego
 • systemy `motion capture`, `motion tracking` i `camera tracking`
 • liniowa oraz nieliniowa filtracja sygnałów i obrazów
 • ekstrakcja geometrycznych cech obrazu
 • procesy samopodobne (self-similar)
 • badania statystyczne ruchu w sieciach komputerowych
 • widmowa analiza sygnałów
 • systemy dźwięku dookólnego i przestrzennego
 • systemy syntezy obrazów 3D
 • animacja komputerowa

Współpraca

 • Kaunas University of Technology, Litwa
 • InfinIT Codelab (dawniej: brightOne Sp. z o.o.)
 • GlobalLogic
 • Icotera sp. z o.o.
 • AVID Technology Poland Sp. z o.o.

Laboratoria

Pracownicy