Akcelerator Multimedialnych Obliczeń Komputerowych (Badawczo-Dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych)

Laboratorium współfinansowane w 75% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jako część projektu nr Z/2.32/I/1.3.1/267/05 pt. „Badawczo-dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych Politechniki Szczecińskiej.

Nowoczesny 400-rdzeniowy komputer (klaster) do akceleracji obliczeń multimedialnych (rendering 2D i 3D, kompozycja, symulacja systemów cząsteczkowych oraz szeroko pojęte przetwarzanie obrazów i sygnałów).

Każdy węzeł klastra składa się z 4-rdzeniowego procesora Intel Core2 Quad 2.4 GHz z 4GB RAM oraz pamięci dyskowej 400 GB. Węzły są podłączone do switcha zarządzalnego GigaBit Ethernet oraz komputera zarządzającego. Oprogramowanie systemowe stanowią systemy operacyjne Windows oraz Linux. Obliczenia równoległe wspierają przetwarzanie danych i syntezę obrazów m.in. w programach 3DS Max 2008, Autodesk Combustion 2008, e-on Vue 6.5 oraz Blender. Klaster jest zarządzany z wykorzystaniem technologii Intel AMT.