Laboratorium Podstaw Miernictwa

Laboratorium dydaktyczne przeznaczone do nauczania metod pomiaru wielkości elektrycznych.

Wyposażenie:

Podstawowa aparatura pomiarowa: woltomierze, amperomierze, watomierze i omomierze, woltomierze i multimetry cyfrowe, częstościomierze – czasomierze cyfrowe, oscyloskopy, dekady rezystorowe i pojemnościowe, generator funkcyjny, zasilacz programowany, miernik parametrów RLC, oscyloskop cyfrowy – wszystkie przyrządy firmy Agilent, wyposażone są w interfejsy IEC 625, komputery PC, oprogramowanie LabView 8.0