Laboratorium Pomiarów Fizycznych

Laboratorium dydaktyczne przeznaczone do nauczania metod pomiaru różnych wielkości fizycznych.

Wyposażenie:

Dydaktyczne zestawy laboratoryjne z czujnikami pomiarowymi takich wielkości jak temperatura,  ciśnienie, siła i moment, masa, przemieszczenia, parametry ruchu drgającego, prędkość obrotowa, pH itp. (łącznie 8 stanowisk).