Pracownia Modulacji i Detekcji

Laboratorium dydaktyczne przeznaczone do nauczania podstaw telekomunikacji

Wyposażenie:

Zestaw stanowisk dydaktycznych firmy LUCAS NŰLLE wyposażonych w rekonfigurowane moduły do zestawiania przykładowych torów teletransmisyjnych, analizy różnych systemów modulacji i detekcji