Laboratorium Optoelektroniki

Laboratorium dydaktyczne przeznaczone do nauczania podstaw budowy laserów, właściwości światła laserowego oraz podstawowych aplikacji optoelektronicznych

Wyposażenie:

5 laserów He-Ne, 2 stanowiska z rurami wyładowczymi He-Ne, laser półprzewodnikowy 30mW z modulacją (670nm), oprogramowane stanowisko komputerowe z kamerą CCD i kartą akwizycji danych do analizy wiązki światła, oscyloskopy z sondami WN, mikroskopy, mikroskop interferencyjno-polaryzacyjny oraz zestaw cienkich warstw magnetooptycznych, automatyczne stanowisko do kalibracji i pomiaru światłowodowych czujników zbliżeniowych, nanowoltomierz, mikroskop z przetwornikiem CCD do analizy powierzchni złącz światłowodowych, generator laboratoryjny, zestaw elementów optycznych (soczewki, półfalówki, ćwierćfalówki, ławy optyczne, uchwyty, stoliki przesuwne), stanowisko do analizy widma optycznego, 2 stoły antywibracyjne.