Pracownia Analizy i Opracowania Wyników

Pracownia Analizy i Opracowywania Wyników jest miejscem, w którym przeprowadza się zbiorczą analizę, obróbkę oraz archiwizację danych pochodzących z badań wykonywanych w obrębie całego Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki oraz wykonywane są czynności pomocniczych niezbędne do efektywnej pracy w poszczególnych pracowniach.

Wyposażenie:

Sprzęt komputerowy, który służy do opracowywania wyników pomiarów, prowadzenia baz danych i wykonywania opracowań. W ramach pracowni istnieje stanowisko do przygotowania próbek do badań i przygotowania osprzętu światłowodowego do stanowisk pomiarowych oraz dokonywania drobnych napraw i regulacji.