Pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia

Pracownia naukowo-badawcza.

Zakres badań obejmuje testowanie i pomiary następujących sieci odniesienia:

* pasywnych optycznych sieci dostępowych PON (Passive Optical Network),
* GPON (Gigabit Passive Optical Network),
* GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network),
* 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet,
* wielofalowych sieci pasywnych WDM-PON (Wavelentght Division Multiplexing Passive Optical Network).

W pracowni znajdują się dwa stanowiska badawcze:

* stanowisko do badania i testowania sieci jednofalowych,
* stanowisko do badania i testowania sieci wielofalowych.

Na stanowiskach badawczych przewidziano możliwość zestawienia światłowodowej pasywnej sieci jednofalowej lub wielofalowej o dowolnej konfiguracji, możliwość testowania poszczególnych fragmentów toru lub elementów toru, analizę parametrów optycznych toru oraz analizę transmisji sygnału w torze światłowodowym.

Wyposażenie:  oscyloskop optyczny o paśmie przenoszenia 500 GHz pracujący w zakresie 1530-1560nm do pomiaru parametrów diagramu oka w sieciach o przepływności 100Gbit/s,  przestrajalny system wielofalowy. Czterokanałowy przestrajalny system DWDM dla sieci odniesienia. Dostępność 80 kanałów z odstępem 50GHz (2 węzły TROADM),  szafa torów optycznych 320 km na włóknie SMF+ zgodnym z ITU-T G.652.D, szafa torów optycznych PON zawierająca 30 km włókna mikrostrukturalnego zgodnego z ITU-T G.657A wraz z szerokopasmowymi spliterami optycznymi PLC.  platforma dostępowa GEPON – z urządzeniami końcowymi OLT, ONU, spawarka światłowodowa, lasery przestrajalne z wyjściem PM (1525 – 1610 nm), analizator widma optycznego (1250 – 1650 nm), analizator dyspersji polaryzacyjnej, dwuportowy miernik mocy PON.