Pracownia Światłowodów Mikrostrukturalnych

Pracownia naukowo-badawcza. W pracownia dokonywane są doświadczenia nad rozchodzeniem się światła w światłowodach fotonicznych i dziurowych o różnych geometriach.

Zakres pomiarów: efektywnego współczynnika załamania, charakterystyk dyspersji falowodowej i chromatycznej światłowodów mikrostrukturalnych, własności polaryzacyjne światłowodów fotonicznych (PCF), dziurowych (HF, HAF), mikrostrukturalnych polimerowych (mPOF), parametrów transmisyjnych i propagacyjnych, wpływu geometrii przekroju światłowodu na właściwości transmisyjne, strat zgięciowych we włóknach mikrostrukturalnych, właściwości nieliniowych struktur fotonicznych i dziurowych, zmian widma optycznego podczas propagacji sygnału w światłowodach fotonicznych i dziurowych, wpływu temperatury na propagację w światłowodach mikrostrukturalnych.

Wyposażenie:

antywibracyjny stół optyczny z aktywnym systemem tłumienia drgań, dwa lasery półprzewodnikowe przestrajalne typu ECL (external cavity laser) firmy Thorlabbs o zakresie przestrajania 120 nm dla fali o długości 1300 nm i 1550 nm, szerokości linii widmowej poniżej 1MHz, precyzyjne stoliki nanometryczne piezoelektryczne służących do wprowadzania i wyprowadzania światła ze światłowodów mikrostrukturalnych.