Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Kierownik laboratorium
prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka

Adres korespondencyjny
ul. Sikorskiego 37
71-313 Szczecin

Siedziba
ul. 26 Kwietnia 10
71-126 Szczecin

Strona www
www.foton.zut.edu.pl

Laboratorium powstało w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki” finansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa.

Tematyka badań naukowych

  • badanie właściwości nowych materiałów i urządzeń optycznych, w tym nieliniowych światłowodów planarnych i paskowych, matryc światłowodowych, światłowodów fotonicznych i mikrostrukturalnych
  • testowanie nowych standardów telekomunikacyjnych poprzez budowę i badanie teleinformatycznych optycznych sieci odniesienia
  • badania jakości elementów sieci teleinformatycznych