Laboratorium Pomiarowe Właściwości Materiałów

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do badań odporności materiałów izolacyjnych.

Wyposażenie:

System ULFAS w zakresie częstotliwości od 0,001 Hz do 1 MHz, aparaty do badania odporności na prądy pełzające KVASZ, aparat do badania odporności na łuk elektryczny wysokiego napięcia.