Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia badań właściwości materiałów izolacyjnych w różnorodnych warunkach środowiskowych (niskie i wysokie temperatury, niska i wysoka wilgotność)

Wyposażenie:

Komory FEUTRON do badań środowiskowych sterowane za pomocą programu komputerowego – 3 szt., komora HIGROSTAT do badań wilgotnościowych