Laboratorium Robotów Mobilnych

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do realizacji badań związanych z robotyką mobilną, a w szczególności z zakresu planowania ruchu, generowania trajektorii, sterowania i implementacji algorytmów zachowania w grupie. Stanowisko eksperymentalne o powierzchni 4m2 i dziesięcioma robotami mobilnymi klasy 2RR, wyposażonych w moduły WiFi i nadrzędny układ sterowania, wspomagany przez system wizyjny, pozwala na szybkie prototypowanie i weryfikację działania algorytmów. Ponadto siedem niezależnych stanowisk programistycznych, pozwala na efektywne prowadzenie zajęć dydaktycznych, głównie z przedmiotów Roboty mobilne i Układy sterowania w robotyce.