Laboratorium Wysokich Napięć

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia prób niszczących i nieniszczących materiałów i urządzeń elektrycznych.

Wyposażenie:

Generator napięcia udarowego 400 kV, transformatory probiercze 110 kV i 60 kV, urządzenie MERRY-GO-ROUND do badania właściwości powierzchniowych izolatorów, urządzenia do pomiarów wytrzymałości elektrycznej powietrza i dielektryków stałych, urządzenia do pomiaru napięcia początkowego wyładowań ślizgowych