Pracownia Elementów Sieci Teleinformatycznych

Pracownia naukowo-badawcza, pozwalająca na badania takich elementów pasywnych sieci telekomunikacji optycznej jak: światłowody kwarcowe i plastikowe, światłowody fotoniczne, światłowodowe złącza stałe i rozłączne, tłumiki, sprzęgacze, multipleksery falowe, cyrkulatory, izolatory.

Wyposażenie:

Rekonfigurowalny modułowy system pomiarowy EXFO z oprogramowaniem pomiarowym, na który składa się:

* analizator dyspersji chromatycznej, pomiar w pasmach telekomunikacyjnych (pomiary elementów w torach 40Gbit/s i 100Gbit/s);
* system do pomiaru strat polaryzacyjnych, dyspersji polaryzacyjnej, różnicowego opóźnienia grupowego elementów światłowodowych (planowane);
* moduł źródeł światła (oparty na diodzie SLED) dla analizatorów dyspersji polaryzacyjnej i chromatycznej;
* moduł miernika mocy;
* moduł OTDR pracujący na długościach fal 1310, 1380 1550, 1625nm do pomiaru tłumienia i reflektancji włókien światłowodowych i elementów światłowodowych;

Analizator widma optycznego (OSA) (pomiary charakterystyk widmowych elementów światłowodowych, 600-1700 nm) (planowane);
Komora klimatyczna KPK (o pojemność 280 litrów, zakresie zmian temperatur od -75 do 100 st. C.) do badania odporności na zmiany temperatury elementów światłowodowych.