Pracownia Systemów Sterowania w Mechatronice

Laboratorium naukowo-dydaktyczne do celów:

  • prowadzenia zajęć praktycznych i badań z zakresu projektowania i uruchamiania układów sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie, cyfrowych układów serwonapędowych;
  • nauczania i tworzenia współczesnych narzędzi z zakresu wizualizacji i sterowania w obiektach mechatronicznych;
  • prowadzenia zajęć teoretycznych oraz prac praktycznych z zakresu modelowania oraz symulacji komputerowej systemów wielodziedzinowych (hydraulika, mechanika, elektronika)

Wyposażenie:

5 komputerów przenośnych (notebooki), 5 komputerów stacjonarnych, 10 licencji oprogramowania LMS Imagine.Lab AmeSim firmy PLM Siemens, oprogramowanie HOPSAN, sterowniki programowalne (9) oraz komputery przemysłowe (2), wizualizacyjne panele dotykowe z wbudowanymi procesorami (2), sterownik MA170 do zastosowań mobilnych, oprogramowanie B&R Automation Studio w wersji 4, 6 silników typu PMSM z enkoderami absolutnymi oraz serwonapędami ACOPOS, routhery sieciowe (6), interfejsy sieciowe CAN-USB wraz z bibliotekami programowymi dla LabVIEW NI (10), sterowniki CR7032 wraz z panelami CR0451 firmy ifm (2 zestawy), sterowniki TTC-580 firmy TTControl wraz w przyłączeniowymi płytami ewaluacyjnymi (2 zestawy), oprogramowanie Codesys v2.3, v3.5