Pracownia Urządzeń Fotonicznych

Pracownia naukowo-badawcza  w której prowadzone są  prace związane z wykorzystaniem optycznych zjawisk nieliniowych do całkowicie optycznego przetwarzania sygnałów, m.in.:

  • badanie półprzewodnikowych struktur na studniach kwantowych,
  • zjawisk nieliniowych w kryształach fotorefrakcyjnych,
  • solitonów przestrzennych.

Wyposażenie:

przestrajalny oscylator tytanowo-szafirowy MIRA HP firmy Coherent generujący impulsy w reżimie femto i pikosekundowym współpracujący z oscylatorem parametrycznym MIRA OPO, co pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu spektralnego od 500 nm do 1600 nm z możliwością zarządzania impulsami za pomocą puls pickera; laser tytanowo-szafirowy MBR 110 firmy Coherent o pracy ciągłej strojony w zakresie długości fal od 700 nm do 1000 nm generujący światło o szerokości linii poniżej 5 MHz; dwa antywibracyjne stoły optyczne z aktywnym systemem tłumienia drgań. laser argonowo – kryptonowy przestrajalny w zakresie widzialnym.