Projekty naukowo-badawcze

Międzynarodowe programy badań naukowych i działalności badawczo-rozwojowej

 • DeICE-UT – Wind turbine blade Anti / De-icing, combined Ultrasonic guided wave and vibration system (VII Program Ramowy)
  Okres realizacji: 2013 – 2015
  Kierownik: dr inż. Krzysztof Jaroszewski
 • iLOAD – Partnership for developing energy efficient intelligent load handling system (VII Program Ramowy)
  Okres realizacji: 2013 – 2016
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
 • Novel purification technique for the treatment of waste air in the manufacturing process of paraformaldehyde (LIFE+)
  Okres realizacji: 2013-2014
  Kierownik projektu: dr inż. Marcin Hołub
 • AxleInspect – Development of Novel Inspection Techniques For Train Axles (VII Program Ramowy)
  Okres realizacji: 2011-2013
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 • HEMOW – Health Monitoring of Offshore Wind Farms (VII Program Ramowy)
  Okres realizacji: 2011-2015
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 • Plasma Enhanced Catalysis for Diesel Exhaust Treatment (Program ERA-NET MARTEC)
  Okres realizacji: 2009-2011
  Kierownik projektu: dr inż. Marcin Hołub
 • QualiTi – Development of New and Novel Quality Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry (VII Program Ramowy)
  Okres realizacji: 2008-2011
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady prof. nadzw. ZUT
 • SubCTest – Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea Inspection of Offshore Structure Welds (VII Program Ramowy)
  Okres realizacji: 2008-2010
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady prof. nadzw. ZUT

Projekty związane z programami zrównoważonego rozwoju kraju i regionów

 • STEP – Sludge Technological Ecological Progress – increasing the quality and reuse of sewage sludge (Interreg South Baltic)
  Okres realizacji: 2018 – 2021
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
 • Energoelektronika w erze Elektromobilności (Interreg Fundusz Małych Projektów)
  Okres realizacji: 2018 – 2019
  Kierownik projektu: dr inż. Marcin Wardach
 • Zintegrowany system do komplementarnej oceny stanu konstrukcji żelazobetonowych metodami elektromagnetycznymi
  Okres realizacji: 2013-2015
  Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Frankowski
 • Attracting investments in plasma-based air and water cleaning technologies (Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2014)
  Okres realizacji: 2012-2014
  Kierownik projektu: dr inż. Marcin Hołub
 • Algorytm identyfikacji odkształceń uzwojeń transformatorów na podstawie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej (FRA)
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2011 – 2013
  Kierownik projektu: dr inż. Szymon Banaszak
 • Synteza, analiza i optymalizacja nowej klasy analogowych wąskopasmowych filtrów zaporowych o zmiennych w czasie parametrach do efektywnego tłumienia interferencji w sygnałach biomedycznych
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2011 – 2013
  Kierownik projektu: dr inż. Jacek Piskorowski
 • Plasma based Technologies for environment protection in Baltic Sea Region (INTERREG IVB)
  Okres realizacji:
  2009-2012
  Kierownik projektu:
  dr inż. Marcin Hołub

Projekty badawcze: rozwojowe, własne, promotorskie

 • Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji
  Typ projektu: badawczo-rozwojowy
  Okres realizacji: 2018-2021
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowej
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2018-2019
  Kierownik projektu: dr inż. Marcin Wardach
 • Wykorzystanie maszyn synchronicznych o wzbudzeniu hybrydowym do konstrukcji wysokosprawnych napędów elektrycznych
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2016-2019
  Kierownik projektu: prof. dr hab inż. Ryszard Pałka
 • Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej i rozbudowanego dwufazowego modelu matematycznego silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi w procesie syntezy predykcyjnych algorytmów regulacji prądu
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2015-2018
  Kierownik projektu: mgr inż. Rafał Piotuch
 • Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych
  Typ projektu: badawczo-rozwojowy
  Okres realizacji: 2014 – 2017
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 • Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej i telekomunikacji optycznej
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2011 – 2014
  Kierownik projektu: dr hab. Ewa Weinert-Rączka, prof. nadzw. ZUT
 • Silnik elektryczny z regulacją strumienia magnesów trwałych do napędu samochodów
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2011 – 2013
  Kierownik projektu: prof. dr hab inż. Ryszard Pałka
 • Badania porównawcze obrabiarkowych osi serwonapędowych z napędem konwencjonalnym oraz nowoczesnym napędem w postaci silników liniowych
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2011 – 2013
  Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Broel-Plater
 • Zaawansowane układy i algorytmy sterowania nieliniowymi obiektami dynamicznymi MIMO
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2011 – 2013
  Kierownik projektu: dr inż. Paweł Dworak
 • Rezonansowy przekształtnik tranzystorowy do zasilania reaktora plazmy nietermicznej
  Typ projektu: promotorski
  Okres realizacji: 2011 – 2012
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2010 – 2013
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady prof. nadzw. ZUT
 • Wykorzystanie technik wizyjnych pozycjonowania przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2010 – 2013
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Stefan Domek prof. nadzw. ZUT
 • Wybrane układy magnetycznej tomografii indukcyjnej do badania obiektów słaboprzewodzących
  Typ projektu: promotorski
  Okres realizacji: 2010 – 2012
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 • Algorytmy i metody szacowania jakości wielokanałowego sygnału audio
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2009 – 2012
  Kierownik projektu: dr inż. Eugeniusz Kornatowski
 • Budowa prototypowego systemu do badań mikroobróbki skrawaniem – badania i modelowanie procesu
  Typ projektu: rozwojowy
  Okres realizacji: 2009 – 2012
  Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Broel-Plater
 • Identyfikacja niejednorodności strukturalnych układów mechanicznych
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2009 – 2012
  Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Chlewicki
 • Inteligentny system analizy radiogramów
  Typ projektu: rozwojowy
  Okres realizacji: 2009 – 2012
  Kierownik projektu: prof. dr inż. Ryszard Sikora
 • Ocena stanu technicznego kondensatorowych przepustów wysokiego napięcia
  Typ projektu: rozwojowy
  Okres realizacji: 2009 – 2012
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Subocz prof. nadzw. ZUT
 • Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym
  Typ projektu: badawczy
  Okres realizacji: 2009 – 2012
  Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Pietrusewicz

Projekty związane z podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki

 • Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki(PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, priorytet 02 – Infrastruktura B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych)
  Okres realizacji: 2009-2010
  Kierownik projektu:dr hab. Ewa Weinert-Rączka prof. nadzw. ZUT
 • Budowa pilotowej instalacji do fotokatalitycznego oczyszczania ścieków i związków organicznych (Program „Inicjatywa Technologiczna I” -Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
  Okres realizacji: 2008-2010
  Kierownik projektu:dr hab. inż. Jan Subocz prof. nadzw. ZUT