Rada Przemysłowo-Programowa

Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. powołała Radę Przemysłowo-Programową Wydziału Elektrycznego i zatwierdziła jej statut.

Rada ma na celu ściślejsze powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata ze strategią działania dominujących podmiotów gospodarczych regionu. Szczególną wagę przywiązuje się do sektorów przemysłowych związanych z obszarami automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji. Celem Rady jest również stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących jakości kształcen
Rada Przemysłowo-Programowa jest pierwszym tego typu organem kolegialnym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Inauguracyjne posiedzenie Rady w kadencji 2016-2020, w którym uczestniczyli zaproszeni do współpracy przedstawiciele przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz pracownicy i przedstawiciele władz wydziału, odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r.

Skład Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego

Lp. Imię Nazwisko Firma Funkcja
1 Stanisław August Autocomp Management Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy
2     Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie  
3 Jakub Borowczyk brightONE Sp. z o.o. Dyrektor
4 Marzena Budnik-Ródź Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki
5 Janusz Gajowiecki Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Dyrektor
6 Piotr Huryń B&R Automatyka Przemysłowa Dyrektor Regionu Szczecin
7 Daniel Jabłoński GlobalLogic Wiceprezes
8 Sebastian Kopaniecki Vestas-Poland Sp. z o.o. Head of Service Delivery Center
9 Krzysztof Kowalski DGS Poland Sp. z o.o. Dyrektor
10 Adrianna Kozera HIAB, Grupa Cargotec Project Manager, FRC
11 Artur Masłowski ASTOR Infel Sp. z o.o. Dyrektor
12 Robert Ostojski Meelogic Polska Sp. z o.o. Dyrektor
13 Tomasz Pieńkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczecin Prezes Zarządu
14 Michał Przepiera Urząd Miasta Szczecin Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
15 Grzegorz Samulnik National Instruments Polska Field Sales Engineer
16 Radosław Sochanowski Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający, wiceprezes Zarządu
17 Roman Ulan Tieto Poland Sp. z o.o. Kierownik Liniowy
18 Paweł Włoch EPA Wind Sp. z o.o., Sp. K. Wiceprezes Zarządu
19 Andrzej Wojdała Avid Technology Poland Sp. z o.o. Dyrektor
20 Marek Zaleski Sonion Polska Sp. z o.o. Dyrektor
21 Krzysztof Okarma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Dziekan
22 Paweł Dworak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
23 Piotr Paplicki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan ds. studenckich
24 Marcin Ziółkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan ds. kształcenia
25 Stefan Domek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prorektor ds. organizacji i rozwoju
26 Marcin Hołub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku elektrotechnika
27 Przemysław Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku teleinformatyka
28 Krzysztof Pietrusewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku automatyka i robotyka
29 Marcin Wardach Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
30 Michał Zeńczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia