Władze Wydziału

Dziekan

Krzysztof OkarmaDr hab. inż. Krzysztof OKARMA, prof. nadzw. ZUT
krzysztof.okarma@zut.edu.pl

 

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

Paweł DworakDr hab. inż. Paweł DWORAK
pawel.dworak@zut.edu.pl

 

Prodziekan ds. kształcenia

Marcin ZiółkowskiDr hab. inż. Marcin ZIÓŁKOWSKI, prof. nadzw. ZUT
marcin.ziolkowski@zut.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich

Piotr PaplickiDr hab. inż. Piotr PAPLICKI
piotr.paplicki@zut.edu.pl

 

Kierownik studiów doktoranckich

Stanisław GratkowskiProf. dr hab. inż. Stanisław GRATKOWSKI

stanislaw.gratkowski@zut.edu.pl

 

 
Pełnomocnicy Dziekana
 
  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. nadzw. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr hab. inż. Marcin Hołub – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy naukowej z partnerami zewnętrznymi
  • dr inż. Grzegorz Psuj – Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • dr inż. Jan Bursa – Pełnomocnik Dziekana ds. aktywizacji społecznej studentów
  • dr inż. Krzysztof Jaroszewski – Pełnomocnik Dziekana ds. promocji wydziału
  • dr inż. Marcin Wardach – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
  • mgr inż. Justyna Jończyk – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą
 

Rada Wydziału na kadencję 2016-2020