Władze Wydziału

Dziekan

Krzysztof OkarmaDr hab. inż. Krzysztof OKARMA, prof. ZUT
krzysztof.okarma@zut.edu.pl

 

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

Paweł DworakDr hab. inż. Paweł DWORAK, prof. ZUT 
pawel.dworak@zut.edu.pl

 

Prodziekan ds. kształcenia

Marcin ZiółkowskiDr hab. inż. Marcin ZIÓŁKOWSKI, prof. ZUT
marcin.ziolkowski@zut.edu.pl

 

Prodziekan ds. studenckich

Piotr PaplickiDr hab. inż. Piotr PAPLICKI, prof. ZUT
piotr.paplicki@zut.edu.pl

 

Kierownik studiów doktoranckich

Stanisław GratkowskiProf. dr hab. inż. Stanisław GRATKOWSKI

stanislaw.gratkowski@zut.edu.pl

 

 
Pełnomocnicy Dziekana
 
  • dr hab. inż. Marcin Hołub prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy naukowej z partnerami zewnętrznymi
  • dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr hab. inż. Marcin Wardach – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
  • dr inż. Krzysztof Jaroszewski – Pełnomocnik Dziekana ds. promocji wydziału
  • mgr inż. Justyna Jończyk – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą
 

Rada Wydziału na kadencję 2016-2019

Kolegium Wydziału Elektrycznego