Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Informujemy, że do Dziekana Wydziału Elektrycznego wpłynął wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Maciusowicza – „Analiza zjawiska magnetycznego szumu Barkhausena na potrzeby oceny właściwości powierzchniowych wybranych stali ferromagnetycznych” (proponowany promotor: dr hab. inż. Grzegorz Psuj).

Zgodnie z „Zasadami wszczynania i zamykania przewodów doktorskich …” przyjętymi przez Radę Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w dniu 20.10.2016, ww. jest zobowiązany do wygłoszenia referatu na seminarium wydziałowym.

Seminarium odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w sali 209 (budynek przy ul. Sikorskiego 37), o godz.11:30 (po zakończeniu posiedzenia Rady Wydziału).

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. w sali A209 swoje referaty w ramach seminarium wydziałowego wygłoszą doktoranci:

  • godz. 10:15

mgr inż. Hubert Michalak – „Optymalizacja wybranych metod przetwarzania wstępnego obrazów na potrzeby systemów wizyjnych w automatyce i robotyce” 

  • godz. 11:00

mgr inż. Dawid Bąk – „Estymacja sygnałów związanych z komunikacją air-gap w warunkach silnych zakłóceń”