Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Informujemy, że do Dziekana Wydziału Elektrycznego wpłynęły dwa wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego:

  • mgr. inż. Huberta Michalaka – „Optymalizacja wybranych metod przetwarzania wstępnego obrazów na potrzeby systemów wizyjnych w automatyce i robotyce” (proponowany promotor: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT)
  • mgr. inż. Dawida Bąka – „Estymacja sygnałów związanych z komunikacją air-gap w warunkach silnych zakłóceń” (proponowany promotor: dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT)

 

Zgodnie z „Zasadami wszczynania i zamykania przewodów doktorskich …” przyjętymi przez Radę Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w dniu 20.10.2016, ww. są zobowiązani do wygłoszenia referatu na seminarium wydziałowym.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w sali 209 (budynek przy ul. Sikorskiego 37), odpowiednio o godz.10:15 i 11:00.