Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów

Zgodnie z Komunikatem nr 1 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 r.  wyznaczono godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniach:

  • 11 stycznia 2019 r. (piątek) od 13:00 do 16:00 dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Elektrycznego,
  • 18 stycznia 2019 r. (piątek) od 11:30 do 15:30 dla wszystkich studentów i doktorantów Uczelni,
  • 24 stycznia 2019 r. (czwartek) od 12:00 do 16:00 dla wszystkich studentów i doktorantów Uczelni.