Spotkanie informacyjne: Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki nt. pozyskania finansowania w ramach programów ERA-NET

RCIiTT ZUT zaprasza wszystkich naukowców i przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pn. „Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki nt. pozyskania finansowania w ramach programów ERA-NET”, które odbędzie 30 listopada 2018 r. o godz. 09:00.

Potrzebujesz źródła finansowania do zrealizowania swojego pomysłu na projekt B+R? Masz kontakty międzynarodowe i nie wiesz jak je wykorzystać? RCIiTT zaprasza na spotkanie podczas którego zostaną przedstawione zasady aplikowania i realizacji projektów w ramach programów ERA-NET.

Formuła programów grupy ERA-NET zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich w celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) oraz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Program ERA-NET COFUND powstał w ramach Horyzontu 2020, przy dofinansowaniu UE.

Spotkanie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność B+R z międzynarodowych programów. Odbędzie się 30 listopada 2018 r. w godz. 09:00 – 12:30 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/kto-pyta-nie-bladzi-praktyczne-wskazowki-nt-pozyskania-finansowania-w-ramach-programow-era-net. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie poprowadzi p. Agata Skrobek, konsultantka zajmująca się finansowaniem badań z programów międzynarodowych. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.