Młodzi Innowacyjni 2014 – Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie z dziedziny automatyki, robotyki i pomiarów

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z dziedziny automatyki, robotyki i pomiarów.

Zgłoszenia należy przesłać na adres konkurs@piap.pl do dnia 23 lutego 2014 r.

Finał obecnej edycji konkursu odbędzie się 26 marca 2014 r. podczas XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION 2014.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej:
http://www.piap.pl/Szybkie-linki/MLODZI-INNOWACYJNI-2014