Spotkanie informacyjne RCIiTT: HORYZONT 2020. Nowy mechanizm finansowania badań

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne pt.”HORYZONT 2020. Nowy mechanizm finansowania badań”, które odbędzie się 6 lutego br. w godz. 9:00-12:00 w siedzibie RCIiTT, w sali nr 116 „Tkalnia”.

Spotkanie skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców i doktorantów zainteresowanych udziałem i składaniem wniosków projektowych do nowego programu ramowego – „HORYZONT 2020”.
Uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa w nowym programie ramowym „Horyzont 2020”, jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne będzie kładziony nacisk w najbliższym okresie finansowania. Ponadto, zostaną przekazane informacje nt. dokumentacji konkursowej oraz jakie kroki należy poczynić, by prawidłowo złożyć wniosek projektowy. Dodatkowo uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zapoznania się z działalnością sieci EURAXESS oraz portalu dla mobilnych naukowców, który jest idealną platformą dla naukowców poszukujących pracy lub stypendium za granicą.

Warsztaty poprowadzą eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie.

Zapisów można dokonywać do 3 lutego br. poprzez stronę internetową RCIiTT:
http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/mod/szkolenia?training_id=271

Liczba miejsc ograniczona do 50 uczestników. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.