Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Informujemy, że rozpoczyna się kolejna, marcowa edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, Pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 3 do 10 marca 2014 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o wymaganiach i warunkach przyznawania stypendiów oraz formularze wniosków można pobrać ze strony Urzędu Miasta w Szczecinie: http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50573.asp