Ostatni nabór wniosków w programie VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Do 15 kwietnia br. młodzi naukowcy, którzy chcą uzyskać środki na prowadzenie innowacyjnych badań, mogą składać wnioski w ogłoszonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ostatnim konkursie w programie VENTURES.

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce i zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, jak również zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do najmłodszych naukowców: studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia, absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W programie VENTURES nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie uzyskać mogą reprezentanci wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów w ostatniej edycji konkursu może trwać od roku do dwóch lat, a finansowaniu podlegają:

– imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości: 1 500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów oraz 3 000 zł miesięcznie dla doktorantów),
– grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Informacje o programie oraz wzory dokumentów znaleźć można na stronie internetowej:
http://www.fnp.org.pl/oferta/ventures/