Dyżur ekspercki: Znajdź temat dla siebie w Programie Horyzont 2020. Dołącz do tworzących się konsorcjów

RCIiTT ZUT zaprasza wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz przedsiębiorców na dyżur ekspercki w zakresie możliwości finansowania badań i innowacji w Programie Ramowym Horyzont 2020 w branży żywności, rolnictwa i leśnictwa, środowiska, klimatu, surowców, a także w branży morskiej i biogospodarki. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych przygotowaniem i złożeniem wniosku projektowego, bądź chętnych do podjęcia współpracy w ramach już tworzących się konsorcjów.

Uczestnictwo w spotkaniu będzie doskonałą okazją do uzyskania podstawowych informacji o:

  • możliwościach, jakie oferuje Program Ramowy Horyzont 2020,
  • nadchodzących i aktualnych naborach wniosków,
  • ofertach współpracy proponowanych przez inne podmioty.

Będzie to również czas na omówienie ewentualnego przygotowania własnej propozycji współpracy.

Dyżur ekspercki ma formę jednogodzinnych, indywidualnych spotkań i zostanie poprowadzony przez p. Michała Grudzińskiego, konsultanta ds. programów badawczych UE. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyżur odbędzie się 12 października br., w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter).

Kontakt: e-mail: Michal.Grudzinski@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 47 23.