Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyzwania ww. stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa:

dla studentów:

 https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
dla doktorantów:

 https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Student lub doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium ministra składa w dziekanacie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 15 września 2018 r. Wnioski, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wydziału oraz Rektora, zostaną przekazane do Ministerstwa w terminie do 11 października 2018 r.