XXVIII Konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Trwa kolejna edycja Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych. Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć. Do Konkursu można zgłosić pracę realizowaną w roku akademickim 2017/2018. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 2 listopada 2018. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 7 grudnia 2018

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: http://pkmesep.wixsite.com/pkme/kopia-xxvii-edycja