Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Informujemy, że do Dziekana Wydziału Elektrycznego wpłynęły dwa wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego:

  1. Pana mgr. inż. Andrzeja Seula, dyscyplina: automatyka i robotyka, temat rozprawy: „Sprzężenie wizyjne z użyciem analizy tekstur reprezentujących obszar roboczy w zadaniu sterowania robotami mobilnymi”, proponowany promotor: dr hab. inż.Krzysztof Okarma, prof. nadzw.
  2. Pana mgr. inż. Michała Kubickiego, dyscyplina: automatyka i robotyka, temat rozprawy: „Generacja trajektorii manipulatora planarnego w zmiennym otoczeniu roboczym”, proponowany promotor: dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw.

Zgodnie z „Zasadami wszczynania i zamykania przewodów doktorskich …” przyjętymi przez Radę Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w dniu 20.10.2016, ww. są zobowiązani do wygłoszenia referatu na seminarium wydziałowym.

Seminarium odbędzie się 6 września 2018, czwartek, sala 209 (budynek przy ul. Sikorskiego 37), odpowiednio o godz.10:15 i 11:15.