Ambasadorowie kierunków studiów

Przypominamy, że decyzją Dziekana Wydziału Elektrycznego powołano ambasadorów/opiekunów, którymi zostali na kierunku:

  • Automatyka i Robotyka – dr inż. Krzysztof Jaroszewski
  • Elektrotechnika – dr inż. Piotr Cierzniewski
  • Teleinformatyka – dr inż. Piotr Lech

 

Do zadań ambasadorów należy:

  • reprezentowanie interesów studentów kierunku przed władzami Wydziału i Uczelni
  • doradzanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów studentów związanych z przebiegiem studiów
  • mentoring i pomoc w kształtowaniu indywidualnych ścieżek kształcenia dla uzdolnionych studentów oraz przy wyborze przez studentów tematyki pracy dyplomowej
  • aktywne promowanie kierunku studiów wśród uczniów szkół średnich regionu; wsparcie działań Pełnomocnika Dziekana ds. promocji wydziału
  • aktywne promowanie studentów poprzez zachęcanie ich do udziału w konkursach zewnętrznych, projektach itp.
  • medialna promocja sukcesów studentów