Badania Nieniszczące i Diagnostyka – nowe czasopismo naukowo-techniczne współtworzone przez pracowników WE ZUT

W czerwcu tego roku w Polsce powołano do istnienia nowe czasopismo naukowo-techniczne „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” (ISSN 2451-4462). Aktywnie zaangażowani w prace nad tworzeniem czasopisma są pracownicy Wydziału Elektrycznego ZUT – Zastępcą Redaktora Naczelnego został Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT w skład zespołu redakcyjnego wchodzi również dr inż. Grzegorz Psuj. Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Programowej, w skład w której wchodzą liderzy oraz eksperci i badacze z największych światowych i krajowych ośrodków badawczych i przemysłowych zajmujących się badaniami nieniszczącymi w Argentynie, Brazylii, Chinach, Francji, Grecji, Indiach, Japonii, Niemczech, Portugalii, Ukrainie, USA i we Włoszech, jest prof. dr inż. Ryszard Sikora.
Wydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Plik pdf pierwszego wydania Nr 1-2/2016 czasopisma naukowo-technicznego „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, które ukazało się w październiku, został udostępniony na nowo utworzonej stronie www.bnid.pl i stronie PTBNiDT (www.ptbnidt.pl).
W czasopiśmie są publikowane oryginalne artykuły naukowe i komunikaty dotyczące:

  • metodologii badań nieniszczących,
  • certyfikacji w badaniach,
  • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki,
  • szkoleń, przepisów i normalizacji,
  • praktyki badań nieniszczących w przemyśle i poradnictwa technicznego,
  • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

bnid