Ogólnopolska konferencja „Emocje robotów w narracjach kultury i technologii”

Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt. Emocje robotów w narracjach kultury i technologii, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 roku w Krakowie.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do grona młodych naukowców – studentów, doktorantów i doktorów, ponieważ roboty – i być może – ich emocje mogą stać się w nadchodzącej przyszłości istotnym elementem kultury. Mogą wziąć w niej udział również zespoły badawcze pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych, które podejmują wspólne badania nad interesującą tematyką.

W ramach obrad zostaną stworzone interdyscyplinarne forum wymiany idei kultury i technologii, dzięki udziałowi przedstawicieli rozmaitych dyscyplin, zarówno humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwo, religioznawstwo, psychologia, socjologia), jak i ścisłych oraz inżynieryjnych (informatyka, fizyka, automatyka,inżynieria biomedyczna, biocybernetyka).

W trakcie konferencji przewidziane są spotkania z autorami literatury science-fiction, wystawy interaktywne, a także warsztaty coachingowe.

Termin zgłoszeń mija 20 września 2017 roku.

Abstrakty (do 1000 znaków) wraz z zaznaczoną afiliacją należy wysłać na adres emocje.robotow@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi dla studentów – 50  zł, natomiast dla doktorantów i pracowników naukowych – 100 zł.  Pokrywa ona koszty serwisów kawowych, obiadów i materiałów konferencyjnych. Przewidywane jest wydanie referatów, które uzyskają pozytywne recenzje.

Plik do pobrania:

Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii