Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium naukowym pt. Wybrane metody analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów biologicznych w automatycznej diagnostyce neurologicznej, które odbędzie się w dniu 12 października 2017 r.  o godz. 10:15 w sali A209.

Referat przedstawi mgr Beata Szuflitowska – uczestniczka III roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.

Seminarium to odbędzie się w związku ze złożeniem przez doktorantkę wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, zgodnie z przyjętym przez Radę Wydziału Elektrycznego Zasadami wszczynania i zamykania przewodów doktorskich na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie.