Laureat drugiej edycji programu Start-UP_WE

Łukasz Majchrzak, student III roku studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka i Robotyka, został laureatem drugiej edycji wydziałowego programu wspierania przedsiębiorczości studentów i absolwentów Start-UP_WE.

Pan Łukasz planuje rozpocząć działalność produkcyjno-usługową, która będzie polegała na projektowaniu, wydrukach 3D podzespołów, a także sprzedaży gotowych do lotu dronów. 

Zgodnie z regulaminem, Wydział Elektryczny wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT udzielą studentowi wsparcia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w zakresie:

  • korzystania z powierzchni użytkowej WE ZUT w budynku RCIiTT ZUT i jego infrastruktury,
  • doradztwa z zakresu m.in: procedur urzędowych zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, tworzenia biznesplanu, pozyskania finansowania na działalność gospodarczą, księgowości i podatków, marketingu i skutecznej promocji, autopromocji i prezentacji inwestorskiej, badania konkurencji;
  • szkoleń dotyczących otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zapewnienia podstawowej obsługi biurowej.

 

Serdecznie gratulujemy!