Lista osób przyjętych na studia, którym przyznano miejsce w domu studenckim

Domy studenckie będą kwaterowały kandydatów od 25 do 29 września (od poniedziałku do piątku) oraz od 2 do 3 października 2017 r. (poniedziałek – wtorek) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Do zameldowania wymagane są:

  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód osobisty.

W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie lub rezygnacji z podjęcia nauki w ZUT, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Dział ds. Studenckich ZUT w Szczecinie na adres e-mail:

dzial.student@zut.edu.pl,

bądź pisemnie na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dział ds. Studenckich, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

Jednocześnie informujemy, że domy studenckie dysponują wciąż wolnymi pokojami dla chętnych.