Terminy przyjmowania dokumentów w II rekrutacji

Osoby, które chcą podjąć studia w ramach drugiej rekrutacji powinny po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej  dostarczyć dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja przyjmuje dokumenty w budynku przy ul. 26 Kwietnia 110 w dni robocze w godzinach 11:00-14:00. Komisja Rekrutacyjna wydaje także skierowania na badania lekarskie.