Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki

„Dziennik Gazeta Prawna” już po raz szósty organizuje konkurs połączony z cyklem redakcyjnym pod nazwą „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”. Celem, który przyświeca akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców.

Tegoroczna edycja potrwa do czerwca 2019 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2016 i 2017. W konkursie wziąć mogą udział polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi obszarami:

  • informatyka
  • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
  • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty z największą liczbą punktów prezentowane są na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu. Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach „DGP” przez kapitułę konkursu. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystego spotkania w czerwcu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 listopada 2018 r.

Więcej informacji na stronie: http://eureka.dziennik.pl/konkurs.html