Nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne 2019/2020 do uczelni partnerskich – Erasmus+ KA107

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ KA107.

Harmonogram naboru dostępny jest na stronie: https://www.erasmuska107.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne/harmonogram-naboru.html

Wzory dokumentów można pobrać ze strony: https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne/dokumenty-zgloszeniowe.html