Nabory na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe realizowane w roku 2019/2020 z programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu naborów na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe realizowane w roku 2019/2020 w ramach programu Erasmus+.

Kompletne wnioski zgłoszeniowe na wyjazdy dydaktyczne należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą, a na wyjazdy szkoleniowe w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 maja 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów:

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne.html

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html