Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym.

Do konkursu mogą przystąpić osoby chcące podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniające warunki określone w § 54, p.5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie
  • życiorys
  • odpis dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych
  • wykaz dorobku naukowego
  • udokumentowaną znajomość języka obcego
  • udokumentowany staż naukowy lub zawodowy.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub praktykę pedagogiczną uzyskaną w trakcie studiów doktoranckich.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Elektrycznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2011 r.

Informacje szczegółowe tel. 91 449 42 53