Nowe konkursy w Programie „LUDZIE” 7. PR

16 marca br. ogłoszone zostały 3 konkursy na granty indywidualne w ramach Programu „LUDZIE” 7. Programu Ramowego:

 1. Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) – Europejskie stypendium wyjazdowe umożliwiające indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 m-cy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. Realizacja projektu w ramach stypendium powinna prowadzić do samodzielności badawczej naukowca, do uzyskania nowych umiejętności i kompetencji.
  Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=395
 2. International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) – Międzynarodowe stypendium wyjazdowe skierowane do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badań w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach badawczych (od 12 do 24 m-cy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 m-cy).
  Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=397
 3. International Incoming Fellowships (IIF) – Międzynarodowe stypendium przyjazdowe stwarzające możliwość zatrudnienia doświadczonego pracownika naukowego pracującego w kraju trzecim, na okres od 1 do 2 lat, celem realizacji wspólnego przedsięwzięcia badawczego, najlepiej bazującego na transferze nowej wiedzy/technologii z kraju trzeciego do Europy.
  Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=396